Είναι υποχρεωτική η ασφάλεια αυτοκινήτου;

Share:

Είναι υποχρεωτική η ασφάλεια αυτοκινήτου

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική, στα μη ασφαλισμένα οχήματα επιβάλλονται πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις (ανάκληση άδειας οδήγησης και κυκλοφορίας), αλλά και ποινικές κυρώσεις.

Αν το σκεφτείτε ήρεμα και λογικά, ακόμα και αν η ασφάλιση του οχήματος είναι προαιρετική, οι απαιτούμενες ενέργειες θα εξακολουθούν να πρέπει να είναι ασφαλισμένες για κάθε όχημα, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τον σκοπό.

Ο λόγος δεν είναι τίποτα περισσότερο από πολλούς παράγοντες ανισορροπίας που ισχύουν κατά την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Επειδή ο καλύτερος οδηγός στον κόσμο δεν οδηγεί μόνος του, η δική του ασφάλεια, οι επιβάτες του και το όχημά του εξαρτώνται από όλους όσους κινούνται μαζί του ταυτόχρονα – πολλοί από αυτούς απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν καλοί ή προσεκτικοί οδηγοί, άρα οτιδήποτε μπορεί να συμβεί!

Είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου υποχρεωτική από τον νόμο;

Ναι, η ασφάλιση αυτοκινήτου απαιτείται από το νόμο.

Γενικά, κατά την εγγραφή ενός αυτοκινήτου σε χώρα της ΕΕ, πρέπει να το ασφαλιστεί για αστική ευθύνη. Αυτή η υποχρεωτική ασφάλιση ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Εάν προκαλέσετε ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ή βλάψετε τρίτους λόγω ατυχήματος, η ασφάλιση αυτοκινήτου θα σας παρέχει προστασία. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει άλλα έξοδα (όπως το κόστος επισκευής του δικού σας αυτοκινήτου σε περίπτωση που είστε υπαίτιος). Εκτός από την υποχρεωτική αστική ευθύνη μπορείτε να ασφαλίσετε το όχημα σας και για άλλες προαιρετικές καλύψεις όπως, ολική – μερική κλοπή, οδική βοήθεια , φωτιά κ.α.