Η αναζήτηση σου σταματάει εδώ!

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Το μέλλον της ασφάλειας αυτοκινήτου είναι Online

Τι είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου στην Ελλάδα?

Στην Ελλάδα βάσει νόμου η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική για τις καλύψεις της αστικής ευθύνης για ζημιές που θα προκαλέσουμε σε τρίτους, όπως σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Οι σωματικές βλάβες καλύπτουν τραυματισμό ή και θάνατο του παθόντα. Το ανώτατο όριο κάλυψης για σωματικές βλάβες ή και θάνατο είναι σήμερα (13/7/2017) το 1.220.000€ ανά άτομο

Οι υλικές ζημιές καλύπτουν ζημιές που θα προκαλέσουμε σε κάποιο όχημα ή οποιοδήποτε αντικείμενο συνέπεια του ατυχήματος. Το ανώτατο όριο κάλυψης για υλικές ζημιές είναι σήμερα (13/7/2017) το 1.220.000€ ανά γεγονός

Συμπληρωματικές Καλύψεις Ασφάλειας Αυτοκινήτου

Εκτός από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλεια αστικής ευθύνης, οι ασφαλιστικές εταιρείες με τα συμβόλαια τους, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσθέσουμε μη υποχρεωτικές συμπληρωματικές καλύψεις

Θραύση κρυστάλλων

Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων σας καλύπτει στο ενδεχόμενο τα γυάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας ραγίσουν ή σπάσουν.

Οδική Βοήθεια

Η οδική βοήθεια μας καλύπτει σε περίπτωση που το αυτοκίνητο μας ακινητοποιηθεί συνέπεια κάποιας βλάβης.

Νομική Προστασία

Αν τα βρίσκουμε με τον άλλο εμπλεκόμενο οδηγό ή την ασφαλιστική του μετά το ατύχημα τότε κάνουμε χρήση της νομικής προστασίας.

Κλοπή (Ολική και Μερική)

Αν σας κλέψουν το όχημα ή σας κλέψουν μέρη του οχήματος τότε αυτή η κάλυψη είναι που θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα σας.

Φυσικά Φαινόμενα

Τα φυσικά φαινόμενα είναι συνηθισμένα στη χώρα μας.Το ξέρετε ότι μπορείτε να καλυφθείτε για μια μεγάλη πληθώρα φυσικών φαινομένων;

Πυρός

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να πάρει ένα όχημα φωτιά. Με την κάλυψη του πυρός μπορείτε να αποζημιωθείτε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.